(01) 566 20 78
SLO

Testna serija

Ko je orodje izdelano je le tega potrebno preizkusiti oz. narediti testno serijo. V našem podjetju to poteka tako, da se pred namestitvijo orodja na brizgalni stroj nastavljalec seznani z vsemi tehničnimi lastnostmi izdelka in materiala kateri se bo brizgal. Nato se orodje namesti na zanj primeren brizgalni stroj, kjer se začne s testno serijo. Ta poteka tako, da se najprej začne brizgati s pogoji kateri so bili ocenjeni na podlagi tehničnih specifikacij, nato pa nastavljalec stroja postopno izboljšuje in spreminja parametre do popolnosti izdelka. V tej fazi se vidi ali je bilo orodje pravilno narejeno in ali prihaja do kakšnih problemov (npr. slabo izmetavanje zaradi nepravilnih snemalnih kotov, ukrivljenost, preliv in podobno). V kolikor se pojavijo težave katere ni mogoče rešiti s spremembo parametrov na brizgalnem stroju je potrebno orodje popraviti. Če pa so brizgani kosi takšni, kot bi morali biti se z stranko dogovorimo o točni ceni izdelka, saj se šele tukaj vidi dejanski cikel brizganja. Pri nas nudimo možnost testiranja orodja tudi, če ta ni bi izdelan pri nas.