3D Printanje

S 3D printanjem izdelujemo manjše serije in prototipe. Izdelke tiskamo predvsem iz PLA in ABS filamentov premera od 0,1 mm do 1,75 mm. Uporabljamo 3D printer nemškega proizvajalca RepRap x1000.

Prednosti 3D printanja:

  • Pohitri čas izdelave in zmanjša stroške razvoja.
  • Odpravljanje napak na izdelku v zgodnji fazi razvoja.
  • Preverjanje merske ustreznosti, oblike, funkcionalnosti in ergonomije.
  • Optimizacija izdelka pred izdelavo orodja.
Izdelava načrta
Načrtovanje in razvoj prototipa
Možnost dodatnih dodelav na izdelku

Prikaz 3D tiskanja

Galerija izdelkov