(01) 566 20 78
SLO

Izdelava orodja

Ko je orodje že zasnovano se lotimo njegove izdelave. Spodaj je predstavljen primer postopka izdelave orodja v določenem zaporedju

Najprej lotimo izdelave gravurnih plošč, katere so narejene iz posebnega jekla, ki ima dobro prekaljivost, odpornost proti razpokam in visoko popuščeno obstojnost (oznaka jekla je 1.2343). na začetku postopka se najprej razreže surove plošče za gravure, katere se na končne mere obdela z brusilnim strojem. Po končani obdelavi se gravure premeri z mikrometrom s čimer se ugotovi ali so obdelane plošče v mejah tolerance.

Po postopku brušenja sledi izdelava hladilnega sistema s postopkom vrtanja, ki se ga izvede na CNC stroju.

Po izdelavi vrtin sledi poravnava gravurnih plošč in nadaljnja obdelava, ki se izvede s pošiljanjem programov na stroj. Pred začetkom obdelave je potrebno pripraviti vsa orodja, določena v programih, ki so potrebna za vse obdelave. Z zadnje strani plošče se nato izvede poravnava in izdelava izvrtin za izmetala.

Sledi korak izdelave dolivnih kanalov z rezkanjem. Orodje izdela dolivne poti po nareku programa. Pri čemer se po koncu posname tudi ostre robove gravure.

Zaključni korak, ki pomeni konec obdelave na spodnji gravurni plošči, je izdelaav oblike pregrad. Končni program izveden na CNC stroju, naredi celotne utore, ravnine in oblike pregrad. To je zadnji korak in konec obdelave na CNC rezkalnem stroju na spodnji gravurni plošči.

Nato je potrebno izdelati izmetalne plošče, katerih izdelava poteka podobno kot izdelava gravurnih plošč. Najprej je potreben razrez, nato brušenje, premerjanje, poravnava in vrtanje, umerjanje, poravnava plošče in izdelava izvrtin s pomočjo ciklov.

Sledi izdelava spodnje plošče oz. plošče ohišja, na kateri je potrebno izdelati utore za vstavljanje gravurne plošče in narediti izvrtine za izmetala.

V osmem koraku se začne predpriprava lukenj za žično erozijo kjer je potrebno izdelati luknje manjših premerov. Tukaj si pomagamo z vrtalnikom in elektrodno cevko, kjer cevka služi tudi kot tipalo za določitev središča gravurne plošče.

Izdelava lukenj za izmetala na žični eroziji

Po žični eroziji sledi elektroerozijska obdelava, katera je poseben postopek odvzema materiala. Ta poteka tako, da med obdelovancem in elektrodo zaradi električnih impulzov, ki tečejo skozi elektrodo, prihaja do iskrenja. Postopek običajno poteka v dielektrični snovi.

Gravurne plošče, obdelane in dokončane s prejšnjimi obdelovalnimi postopki se nato položi na magnetno področje erozijskega stroja, kjer se jih poravna in umeri. Ob podatkih, kot so položaji elektrod in končna globina obdelave se prenese ustrezne parametre obdelave in stroj lahko začne z izdelavo.

Sestavljanje orodja je zadnji postopek izdelave, kjer je potrebno vstaviti gravuro gravurno jedro, zapreti hladilne kanale, zbrusiti izmetače, pritrditi vodilne stebre, vstaviti dolivno pušo, ter centrirni obroč in tako je orodje izdelano.