(01) 566 20 78
SLO

Serijska produkcija

Serijsko brizganje plastike poteka tako, da se stopljeni plastični granulat pod visokim pritiskom vbrizgava v orodje (kalup), ki polimer oblikuje v želeno obliko. Orodja so lahko eno gnezdna ali več gnezdna kar pomeni, da pri več gnezdnih orodjih pri enem ciklu naredimo več enakih izdelkov hkrati. To pomeni, da za izdelavo enega izdelka porabimo znatno manj časa in posledično tako znižamo proizvodno ceno na kos. Vendar pa je treba povedati, da je za vsako dodatno gnezdo v orodju, pri njegovi izdelavi potrebna večja investicija.

Zaporedje dogodkov med brizganjem plastičnega kosa imenujemo cikel brizganja. Cikel se začne, ko se orodje zapre, čemur sledi vbrizgavanje polimera v gnezdo orodja. Ko je gnezdo napolnjeno, se vzdržuje naknadni tlak za kompenzacijo krčenja materiala. V naslednjem koraku se polž vrti (plastificiranje) in dovede stopljen material naprej za naslednji brizg. Ko se kos dovolj ohladi, se orodje odpre in del se izmeče. Krajši ko je cikel brizganja več izdelkov se lahko proizvede v določenem času kar pomeni, da se cena na kos zmanjša. Povedati je potrebno, da v cikel brizganja spada tudi vstavljanje najrazličnejših insertov, delovanje hidravlični jeder in podobno.

Prav zaradi želje po čim krajšem ciklu se podjetja trudijo proces čim bolj avtomatizirati. Avtomatizacija pri brizganju plastike po navadi ni tako zahtevna vendar je potrebna dovolj visoka serija izdelkov, saj je investicija zelo velika. Trenutno v našem podjetju nadgrajujemo in postavljamo pametno proizvodnjo, ki sledi trendom industrije 4.0, kar pomeni skoraj popolno avtomatizacijo proizvodnega procesa, postavitev optičnih, temperaturnih in tlačnih senzorjev za zaznavanje napak tako na izdelku, kot tudi na stroju in orodju povezane v en sistem kateri je dostopen preko računalnika oz. mobitela.

Napake pri brizganju in kako jih odpravljamo

Pri proizvodnji plastičnih izdelkov s postopkom brizganja je možnost napake še posebej ko se stroj nastavlja za nek nov izdelek. Ko je proces enkrat optimiziran in nastavljen tako kot mora biti so možnosti za napake zelo majhne. V tabeli so prikazane najbolj znane napake pri brizganju plastike in kako jih pri nas odpravljamo.

 ZažiganjeVzrok Rešitev
 Barvne črte Masterbatch (barvilo) se ne meša pravilno Rešitev je, da barvilo doziramo z dozatorjem direktno med plastificiranjem in ga ne mešamo ročno
 Mehurčki oz. nagubana površina Orodje ali material je preveč vroč Priklop temperirne naprave in s tem zagotavljanje vedno enake temperature orodja in daljši čas hlajenja.
 Kontaminacija (tujki v kosu)Slabo recikliran material Dober nadzor pri mletju materiala ter pritrditev magnetov na lijak za izločitev kovinskih koščkov iz materiala
 Preliv Premajhna zapiralna sila ali poškodba na orodju Povečanje zapiralne sile oz. manjša popravila na orodju
 Ne doliti kosi Premalo materiala se je vbrizgalo v orodje Povečanje tlaka, temperature, hitrost brizganja in temperature orodja
 Nastajanje niti Previsoka temperatura šobe Zmanjšanje temperature šobe in povečanje dekompresije
 Hladen stik Nastanek črte zaradi prenizke temperature tam kjer se materiala v gnezdu srečata Povečanje temperature materiala in orodja
 Srebrne lise Srebrne lise Srebrne lise

Slabe kose in dolivke pri nas odstranjujemo s pomočjo robotov, ločevalnih naprav, optičnih senzorjev in navsezadnje tudi s pomočjo izkušenih delavcev, kateri izločijo možnost napake v sistemu.